Naše služby

Naše služby - Preprava zamestnancov

Ste výrobný závod alebo prevádzka, pracujúca na smeny? Naša spoločnosť ponúka komplexnú prepravu zamestnancov pre podniky s viacsmennou prevádzkou, veľkokapacitnými autobusmi a minibusmi, tak ako Vám to bude vyhovovať! Oslovte našich manažerov a nechajte si vypracovať Váš prepravný program s cenovou ponukou


mercedes-benz